Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
اصفهان

سرفصل رشته ها، چارت ترمیک، بخشنامه، آیین نامه و دفترچه های آزمون

سرفصل و چارت ترمیک

سرفصل مصوب رشته ها و چارت ترمیک تحصیلی براساس دانشکده و مقطع تحصیلی

دریافت

بخشنامه و آیین نامه ها

بخشنامه و آیین نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت

دفترچه های آزمون

دانلود دفترچه های آزمون بر اساس مقطع تحصیلی و سال برگزاری آزمون ها

دریافت
دانشکده ها و گروه های آموزشی
dn

لیست دانشجویان ممتاز به تفکیک گروه آموزشی سامانه آموزشیار

Powered by DorsaPortal