/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند ...

 به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد و اخذ درس در نيمسال دوم 97-96 نشده اند مي رساند روز 12بهمن ماه سامانه انتخاب واحد فعال بوده و دانشجويان مي توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

اداره كل آموزش

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal