/ /
جوامع دانشگاهی
1تمديد زمان انتخاب واحد دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند

با توجه به بخشنامه شماره 70740 / 30/ص/96 مورخ 96/11/12 معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي، به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد و اخذ درس در نيمسال دوم 97-96 نشده اند مي رساند، سامانه انتخاب واحد تا پايان روز يكشنبه 15 بهمن ماه فعال بوده و دانشجويان مي توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

اداره كل آموزش
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal