/ /
جوامع دانشگاهی
1اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان پايان ترم دوم97-96
باسمه تعالي
باتوجه به اينكه كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم دوم97-96 از روزشنبه مورخ 97/3/19 از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني http://register.khuisf.ac.ir قابل مشاهده ودريافت مي باشد، از دانشجويان گرامي درخواست مي شود قبل از زمان فوق نسبت به تسويه حساب مالي خود و همچنين انجام تعهدات به ساير قسمتها (آموزش، صندوق رفاه،كتابخانه و...) اقدام نمايند تا فايل دريافت كارت ورود به جلسه آنها در زمان مقرر باز باشد در غير اينصورت دريافت كارت امكان پذير نبوده و برابر مقررات مربوط نمي توانند در جلسات امتحاني حضور يابند.
اداره امتحانات
97/3/6
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal