/ /
جوامع دانشگاهی
1اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات تابستان97-96


باتوجه به اينكه كارت ورود به جلسه امتحانات تابستان97-96 از روز شنبه مورخ 97/5/27 ازطريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني http://register.khuisf.ac.ir قابل مشاهده ودريافت مي باشد، از دانشجويان گرامي درخواست مي شود قبل از زمان فوق نسبت به تسويه حساب مالي خود وهمچنين انجام تعهدات به سايرقسمتها (آموزش، صندوق رفاه، كتابخانه و...) اقدام نمايند تا فايل دريافت كارت ورود به جلسه آنها درزمان مقررباز باشد درغيراينصورت دريافت كارت امكان پذير نبوده و برابر مقررات مربوط نمي توانند در جلسات امتحاني حضور يابند.
 
اداره امتحانات دانشگاه
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal