/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشجويان ورودي هاي 97 و ما قبل كه موفق به انتخاب واحد نشده اند...
دانشجويان محترم ورودي هاي 97 و ما قبل كه موفق نشده اند در زمان مقرر مطابق برنامه زمانبندي انتخاب واحد نمايند، مي توانند به شرط وجود ظرفيت خالي دروس در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 20 و 21 شهريور ماه نسبت به انجام انتخاب واحد صرفا از طريق سامانه دانشجويي اقدام نمايند. لازم به ذكر است زمان مذكور قابل تمديد نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal