/ /
جوامع دانشگاهی
1رديف نام دانشكده نام رشته
1 دندانپزشكي آسيب شناسي دهان و فك و صورت
2 دندانپزشكي ارتودانتيكس
3 دندانپزشكي اندودانتيكس
4 دندانپزشكي بيماريهاي دهان و فك و صورت
5 دندانپزشكي پروتزهاي دنداني
6 دندانپزشكي پريودانتيكس
7 دندانپزشكي جراحي دهان وفك و صورت
8 دندانپزشكي دندانپزشكي ترميمي
9 دندانپزشكي دندانپزشكي كودكان
10 دندانپزشكي راديولوژي دهان و فك و صورت

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal