نحوه اطلاع رسانی وب سایت معاونت آموزشی را چگونه دیدید؟نحوه ثبت نام اینترنتی نیمسال اول 97-96 را چگونه دیدید؟