Bootstrap Example
Bootstrap Example
۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
1400/06/14
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
 
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 

1629105627 
 
دانشجویان دانشگاه لازم است برابر زمان اعلام شده با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir جهت انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 با رعایت نکات ذیل اقدام نمایند:

1- دانشجویان لازم است قبل از زمان انتخاب واحد مطابق روال زیر نسبت به ثبت در خواست مجوز انتخاب واحد اقدام نمایند:

•از طریق منوی درخواست/ مجوز - زیر منوی "منو ارسال/ پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.

•در قسمت "ارسال درخواست جدید"، طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "4001" قرار دهید.

•با انتخاب دکمه‌ی "ثبت" – درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر 1400 برای دانشجو ثبت می‌گردد.

•از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" – زیر منوی "انتخاب واحد" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

•شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می‌گردد:

•دانشجویانی که در ترم 3992 انتخاب واحد داشته‌اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده‌اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می‌باشند.

•دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم‌های 3992 و 4001 وضعیت‌های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی‌باشند.

•دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم‌های 4001 ترم مرخصی ثبت شده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی‌باشند.

•دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد، مجاز به ثبت درخواست نمی باشند و باید به اداره آموزش مراجعه نمایند.

2- رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحد الزامی است، حتی اگر سامانه انتخاب واحد آن را کنترل ننماید. درصورت عدم رعایت سقف واحد توسط دانشجویان، دروس مازاد حذف خواهد شد.

•مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداقل 12 و حداکثر 20 واحد

•مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 8 و حداکثر 14 واحد

•مقطع دکتری تخصصی حداقل 6 و حداکثر 10 واحد

•دکترای عمومی (دندانپزشکی) حداقل 12 و حداکثر 20 واحد

3- دانشجویان ملزم به رعایت حداکثر سنوات مجاز تحصیل خود می باشند، حتی اگر سامانه انتخاب واحد از ثبت نام دانشجویان فاقد سنوات مجاز تحصیل جلوگیری ننماید.

•دانشجویان پسر مشمول که فاقد سنوات و مجوز نظام وظیفه می‌باشند بدون داشتن مجوز سنوات و ادامه تحصیل از نظام وظیفه، مجاز به انتخاب واحد نبوده و مشکلات ناشی از آن بعهده شخص دانشجو می‌باشد، حتی اگر سامانه ثبت نام از انتخاب واحد آنان جلوگیری بعمل نیاورد.

4- رعایت پیشنیازی دروس برابر سرفصل رشته الزامی است، حتی اگر نرم افزار از انتخاب درس جلوگیری نکند. ضمناً دانشجویانی که رعایت پیشنیاز ننمایند، دروس مذکور بعد از حذف و اضافه از طرف آموزش حذف شده و شهریه آن قابل برگشت نمی‌باشد.

5- دانشجویان در هر نیمسال فقط مجاز به انتخاب یک عنوان از دروس عمومی معارف اسلامی می‌باشند، بجز رشته‌های پزشکی که دو عنوان می‌توانند انتخاب نمایند. (دانشجویان ترم آخر با اطلاع قبلی به کارشناس آموزش رشته خود می‌توانند دو عنوان انتخاب نمایند.)

6- آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی‌ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته که درس «وصایای حضرت امام (ره)» را در مقطع و دانشگاه قبلی نگذرانده‌اند، ملزم به اخذ آن می‌باشند. سایر دانشجویان که مقطع قبلی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی بوده و درس مذکور را اخذ نموده‌اند، نیازی به اخذ مجدد این درس ندارند.

7- با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی از نیمسال اول 1401-1400 درس «انس با قرآن کریم» جایگزین درس «آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم» می‌گردد و دانشجویانی که در سنوات گذشته درس «آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم» اخذ ننموده‌اند، لازم است درس «انس با قرآن کریم» را به جای درس «آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم» اخذ نمایند.

•کلیه دانشجویان می‌توانند دروس «وصایای حضرت امام (ره)» و «انس با قرآن کریم» را مازاد بر دروس خود اخذ نمایند.

•کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به بعد که درس «انس با قرآن کریم» را در دانشگاه آزاد اسلامی نگذرانده اند لازم است درس مذکور را اخذ نمایند.

•دانشجویان مقطع دکتری تخصصی از گذراندن درس «وصایای حضرت امام (ره)» معاف می‌باشند.

8- دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ورودی 87 به بعد که در جدول دروس رشته دروس اختیاری دارند، می‌بایست درس «آشنایی با مبانی دفاع مقدس» را بجای یکی از دروس اختیاری دو واحدی خود بگذرانند (گذراندن این درس طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه الزامی می‌باشد)؛ این درس جزء دروس عمومی نمی‌باشد.

9- درس «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» به ارزش 2 واحد نظری جزء دروس الزامی است که دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای عمومی ورودی 91 و بعد بایستی آن را بگذرانند.

10- درس تنظیم خانواده و جمعیت از نیمسال اول 93-92 از لیست دروس عمومی حذف و منسوخ گردیده است و به جای آن درس «دانش خانواده و جمعیت» به ارزش (2) واحد که جزو دروس معارف اسلامی می‌باشد، جایگزین شده است. دانشجویان مقاطع کارشناسی‌پیوسته و کارشناسی‌ناپیوسته که تاکنون این درس را نگذرانده‌اند، ملزم به گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به تعداد 2 واحد می‌باشند.

11- دانشجویانی که انتخاب واحد می‌نمایند حداکثر تا قبل از شروع حذف و اضافه بلازم است شهریه متغیر را پرداخت کنند تا بتوانند حذف و اضافه نمایند.

12- تعداد واحدهای کل مقطع دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی و پژوهش محور از ورودی 94 به بعد در تمام رشته‌ها 36 واحد بوده و به صورت زیر تفکیک می‌شود:

تعداد واحدهای مقطع دکتری آموزشی-پژوهشی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- دوره آموزشی حداقل 15 و حداکثر 18 واحد

ب- دوره پژوهشی (نوشتن رساله) حداقل 18 و حداکثر 21 واحد

در بخش پژوهش محور دوره آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- دوره آموزشی حداقل 3 و حداکثر 8 واحد با تعیین استاد راهنما، تصویب گروه آموزشی و تایید معاون آموزشی واحد می باشد.

ب- دوره پژوهشی حداقل 28 و حداکثر 33 واحد (در مجموع با دوره آموزشی 36 واحد)

لازم به ذکر است دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی های 94 به بعد بایستی در نیمسال اول شروع به تحصیل خود نسبت به اخذ دروس جبرانی مشترک شامل درس روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته به ارزش 2 واحد و درس زبان تخصصی پیشرفته به ارزش 2 واحد و همچنین اخذ حداکثر 6 واحد دروس جبرانی غیر مشترک علاوه بر دروس جبرانی مشترک بر اساس نظر گروه آموزشی مربوطه اقدام نمایند.

13- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جهت انتخاب واحد و اخذ پایان نامه و یا تمدید آن باید در مهلت تعیین شده اقدام نمایند در غیر این صورت به عنوان دانشجوی قطع ارتباطی با آنها رفتار خواهد شد.

14- با توجه به عدم تمدید زمان انتخاب واحد، لازم است دانشجویان با مراجعه به وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://edu.khuisf.ac.ir در بخش اطلاعیه‌ها، نسبت به مشاهده زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه خود اطلاع حاصل نمایند.

15- با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی از نیمسال اول 95-94 عنوان درس تربیت بدنی(1) و تربیت بدنی(2) به شرح ذیل تغییر نموده که لازم است کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته وناپیوسته که دروس مذکور را نگذرانده اند بر اساس عناوین جدید دروس را اخذ و بگذرانند.

عنوان درس قبلیعنوان درس جدید
تربیت بدنی1 تربیت بدنی
تربیت بدنی2 ورزش 1
تربیت بدنی(1) ویژه تربیت بدنی ویژه
تربیت بدنی(2) ویژه ورزش ویژه

 

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در نیمسال اول 1401-1400 به شرح جداول زیر است :

edukhuisf1 

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول 1401-1400 به شرح جداول زیر است :

1629691746 
1629691775 همچنین تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:
1629693006 انتهای پیام/
 
تعداد بازدید:
1838
Powered by DorsaPortal